Personvernpolicy og cookies

Vi på Majorstuen Blomster tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den
nye personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven.

Nettstedet majorstuenblomster.no gir deg mulighet til å bruke våre tjenester. Majorstuenblomster.no
eies og drives av Majorstuen Blomster AS org.nr. 921 219 407, Bogstadveien 47, 0366 OSLO.

Ansvaret for oppfølging av personvern på nettstedene Majorstuenblomster.no og Interflora.no
er delegert til personvernsansvarlig hos Interflora SA som er tilgjengelig via personvern@interflora.no.
Ved andre spørsmål vennligst kontakt majorstuen.blomster@interflora.no.

Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger
i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  


Om vår personvernerklæring
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger.
I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg,
hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse,
telefonnummer, e-postadresse og handlehistorikk. Behandling av personopplysninger, som innsamling,
registrering, lagring og utlevering er underlagt personvernlovgivningen.
 
Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen.
Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger kan du ta kontakt med
oss på majorstuen.blomster@interflora.no.

Nettstedet majorstuenblomster.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester, og mulighet til å kjøpe
våre produkter og tjenester. Når du går inn på og tar i bruk tjenestene vi tilbyr,
kan det være behov for å behandle dine personopplysninger.


Hvem er behandlingsansvarlig?
Interflora er behandlingsansvarlig for behandlingen som utføres når du benytter tjenester på vår nettside.

Når du bestiller varer og tjenester gjennom majorstuenblomster.no eller direkte i vår butikk som
skal hentes i, eller leveres av vår butikk er Majorstuen Blomster og Interflora felles behandlingsansvarlige.
Ved levering til andre byer så tar vi på Majorstuen Blomster imot din bestilling og videreformidler den til en lokal butikk,
som sørger for levering av blomstene. Du kan selv velge hvilken butikk som gjennomfører bestillingen hvis det er flere tilgjengelige.
Har du ikke valgt butikk, så velger vi butikken som er best egnet til å levere blomstene. Her har Majorstuen Blomster,
Interflora Norge SA og den lokale blomsterbutikken et fordelt ansvar for etterlevelse av personvernlovgivningen,
og hver av partene skal sikre at den delen av behandlingen parten selv
utfører oppfyller kravene i personvernlovgivningen.


Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers
integritet, tilgjengelighet og integritet. Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til
personopplysningene vi innhenter. Majorstuen Blomster AS og Interflora Norge SA har implementert gode
rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling.


Hvordan behandler vi dine opplysninger?
Ved bestilling på vår nettside eller i vår butikk så behandler vi dine personopplysninger når det er
nødvendig for å oppfylle en kjøpsavtale. Dersom mottaker av tjenester er en tredjepart, behandler vi
mottakerens personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede
interesse i å levere tjenestene vi tilbyr. 

Når du bestiller blomster fra oss så behandler vi følgende informasjon:
Fornavn
Etternavn
Adresse (Kun ved registrering av kundekonto)
Telefonnummer
E-post
IP adresse
Mottakers navn
Mottakers adresse
Mottakers telefonnummer
Eventuell tekst i kort

Personopplysningene vi innhenter håndteres kun av medarbeidere som har tjenstlig behov til dette.
Og det er kun reell informasjon som videreformidles til utførende butikk slik at butikken ved
behov kan ta kontakt direkte med deg som
kunde for å gi raskest mulig service.


Vi oppbevarer ikke kredittkortopplysninger, men da vi i enkelte tilfeller etter
samtykke fra kunde må etterbelaste betalingskortet som ble benyttet ved bestilling for dekking av
kostnader for ekstra utkjøring, vil kredittkortopplysningene bli lagret kryptert hos vår betalingsleverandør
NETS i inntil 10 dager. NETS er PCI sertifisert på aller høyeste nivå, og håndterer kortbetalinger for over
25000 nettbutikker. Privatkunder som ønsker å betale med faktura via vår leverandør AfterPay,
må oppgi personnummer for å kunne gjennomgå kredittsjekk.
Personnummeret blir ikke lagret hos Interflora. Du kan lese mer om AfterPay her.

Det er frivilling å gi fra seg personopplysningene, men dersom du
ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte våre tjenester.


Interflora+
Interflora behandler personopplysninger om medlemmer av Interflora+ på bakgrunn av
medlemsavtalen og Interfloras berettigede interesse i å tilpasse markedsføring av våre produkter.
Interflora benytter medlemmenes navn, telefonnummer, e-post, adresse for å kunne tilby medlemskapet.
Kjøpshistorikk og bevegelser på vår nettside benyttes for å sørge for
at markedsføringen du mottar er tilpasset dine interesser.


Får andre tilgang til dine personopplysninger? 
Personopplysninger som vi har samlet inn deles kun med andre virksomheter
dersom det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse,
idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste. Videre vil vi dele dine personopplysninger med
offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å
oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Når du bestiller varer eller tjenester gjennom vår nettside eller i butikk så utleveres navn og e-post til Lipscore.
Behandlingen utføres på bakgrunn av Interflora Norge SA og den lokale butikkens berettigede interesser i å
motta verifiserte tilbakemeldinger fra kunder. Informasjonen blir ikke offentlig kjent eller brukt på noen måte av
Lipscore, med mindre du selv aktivt velger å avgi informasjon til Lipscore. Du kan også enkelt reservere deg
mot å motta ytterligere henvendelser fra Lipscore. Du kan lese mer om Lipscore
sin behandling av personopplysninger her.


Bruk av databehandlere 
Interflora inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss.
Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som
er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Interflora og de lokale butikkene lagres
på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.


Bruk av informasjonskapsler i vår nettbutikk
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside.
isse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.
Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering,
analyse, personalisering og markedsføring.
Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden. 
Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på vår nettside. 


Rett til innsyn
Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger som vi og Interflora behandler ved å henvende deg til Interflora.
Dette gjelder både når Interflora er behandlingsansvarlig alene og sammen med en lokal butikk.
Du kan kreve at uriktige personopplysninger blir rettet, at behandlingen begrenses og du kan
protestere mot behandlingen. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling,
kreve dataportabilitet eller kreve at dine personopplysninger slettes. Vi kan ikke slette informasjon som vi er
rettslig forpliktet til å oppbevare, dette gjelder for eksempel bilag,
som etter bokføringsloven lagres i 5 år.


Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte kundeservice@interflora.no eller med
oss på majorstuen.blomster@interflora.no. Alle henvendelser om utøvelse av rettigheter må skje skriftlig,
slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person.
Du må også fremvise legitimasjon, slik at vi får bekreftet din identitet. Vi trenger navn, adresse,
mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du
kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med Interflora.
 
Du vil få fremlagt en kopi av personopplysningene som vi og Interflora behandler om deg.
Dersom du ber om flere kopier, vil vi kunne kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene.
Elektroniske henvendelser vil bli besvart elektronisk med mindre andre ønsker er fremlagt.
Hvis du sender oss en anmodning om å få utøve dine rettigheter, vil vi besvare denne så
snart som mulig etter at vi mottar den og senest innen 30 dager.

Arkivering av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle
formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

Vi vil slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig
grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Sist endret: 15.09.2022