Klima- og miljørapportering

 

Majorstuen Blomster gjør årlig en Klima- og miljørapportering hvilket er vårt styringsverktøy for vårt miljøarbeid. Målsettingen er at vi skal dokumentere årlige forbedring av våre prestasjoner. Ved å fylle ut en årlig klima- og miljørapportering så vil vi se konkrete resultater av vårt miljøtiltak, hvilket vil gi oss bedre styring på vårt miljøarbeid. At utføre en klima- og miljørapport er å ta miljøansvar, og det er noe vi på Majorstuen Blomster anbefaller flere bedrifter til å gjøre. 
Vår klima- og miljørapport finns tilgjenglig for våre kunder og leverandører, og dere kan bare sende oss en mail til majorstuen.blomster@interflora.no for å ta del av den.