Avfallshåndtering

Stor del av vårt avfall er plastemballasje fra våre blomster.
Vi har derfor investert i gjenvinningsbeholdere for plast, sånn at mest
mulig plastavfall hos oss blir gjenvunnet. I 2019 valgte vi også å endre på vår innkjøpsrutine, og valgte da
å kjøpe våre varer fra en ny grossist som i mest mulig grad benytter papiremballasje og transparent plastemballasje som
kan gjenvinnes. Vi har også valgt å inngå et samarbeid med Franzefoss slik at vi fra 2020 og
fremover kan sortere vårt avfall enda bedre. 

 

Majorstuen Blomster er også medlem av
Grønt Punkt som sørger for materialgjenvinning av vår emballasje.
Å være et medlem av Grønt Punkt innebærer at vi tar ansvar og betaler
vederlag forden emballasjen som vi benytter.
Les mer om Grønt Punkt her!