Miljøvennlig transport:

Vi har alltid vært opptatt å være best innen miljø i
vår bransje, og vi valgte derfor tidlig å investere i en 100% elektrisk varebil.
Vi transporterer alle våre sorgbinderier, eventer og brylluper med vår elektriske varebil. Gjennom
dette trenger vi heller ikke bruke unødvendig emballasje som ellers blir kastet. Og transportbrett
og transportemballasje blir alltid gjenvunnet hos oss.